Why Mix-Up Sound

Why Mix-Up Sound

เรา มีทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าที่ยาวนานกว่า 15 ปี พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

1.ทีมงานมีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน (sound engineer, light systems engineer, backstage ,staff )

2.อุปกรณ์เครื่องเสียงระบบไฟคุณภาพสูง

3.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

4.ราคาเหมาะสม (มีอุปกรณ์ระบบเสียง ระบบเสียง เป็นของเราเอง)

Author Bio

Leave a reply