Mix-Up Service

บริการ ให้ เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี เช่าระบบเสียง เช่าไฟแสงสี เวที พร้อมรองรับงานทุกประเภท อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับงานทุกประเภทเช่น Event งานประชุมสัมมนา,งานแถลงข่าว,งานออกบูธ ,มินิคอนเสริ์ต ,คอน เสริ์ตขนาดใหญ่ ฯลฯ เรามีอุปกรณ์ครบทุกด้านเพื่อให้บริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบแสงเสียง เครื่องดนตรี เอฟเฟ็ค เวที เครื่องเสียง PA กลางแจ้ง ตู้ลําโพงกลางแจ้ง Mixer มิกเซอร์ Power Mixer เพาเวอร์มิกเซอร์ จอภาพขนาดใหญ่ LED FULL COLLOR ฯลฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top